Tin tức

Tin mới

Sản phẩm được bảo hành khi

Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
Bất kỳ các hư hỏng nào về linh kiện hay lỗi sản xuất.
Phiếu bảo hành phải được điền vào đầy đủ thông tin và xuất trình kèm với sản phẩm cần được bảo hành với loại máy, số máy trùng khớp.

Author: