Tin tức

Tin mới

Thời hạn bảo hành

– Thời hạn bảo hành được tính từ ngày mua hàng. Thời gian bảo hành từ 12 – 24 tháng tùy theo sản phẩm
– Nếu quý khách không chứng minh được ngày mua hàng, thời gian bảo hành sẽ không quá thời hạn tối đa kể từ ngày phát hành phiếu bảo hành.
– (Ngày mua hàng được xác định bởi ngày xuất hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của nhà nước.)

Author: